Groepsregels Friendship Bubble

Mensen uit alle hoeken van de samenleving zijn welkom bij Friendship Bubble. Al die diversiteit zorgt ervoor dat we met z’n allen inclusiviteit moeten promoten. Dat doen we door de volgende regels aan te houden:

Korte samenvatting van de regels. Uitleg over elk punt staat verderop:
1. Stuur geen haatdragende berichten.
2. Triggerende content tussen || twee streepjes en met een TW+onderwerp ervoor. Triggerende content beperken tot de daarvoor bedoelde kanalen.
3. Tag een @Mod bij conflict.
4. Voorstellen met naam, leeftijd en voornaamwoorden (zij/haar, hij/hem, die/diens of hen/hun) verplicht.
5. Vertel niks door wat je hier in de server hoort.
6. Geen diet culture gesprekken.
7. Verkoop en reclame niet toegestaan.
8. Geef geen medisch advies.
9. Gatekeeping niet toegestaan.
10. 18+ content alleen in de daarvoor bestemde groepen.

Haatdragende berichten niet toegestaan

Haatdragende berichten zijn niet toegestaan. Hieronder valt pesten, racisme, vethaat, thin shaming, seksisme, validisme, homofobie, discriminatie, (seksuele) intimidatie, transfobie en soortgelijke onderwerpen.

“Het was maar een grapje” valt hier ook onder. Grapjes zijn alleen grappig wanneer ze niet schadelijk zijn en niet ten koste gaan van andere mensen. 

Het kan zijn dat iets onbedoeld kwetsend is, maar dan verwachten we dat je daar verantwoordelijkheid voor neemt en je excuses aanbiedt.

Voorstellen verplicht

Wanneer iemand lid wordt van Friendship Bubble, heeft diegene niet gelijk toegang tot alle chat en bel kanalen. Dit om alle andere mensen in de groep te beschermen.

Pas wanneer iemand zichzelf bij 👋🏽-voorstel-berichten heeft voorgesteld met minimaal hun echte naam, leeftijd en voornaamwoorden (zij/haar, hij/hem, die/diens of hen/hun), krijgt diegene toegang tot alle andere kanalen. Dit om anonimiteit tegen te gaan. 

Naast de verplichte informatie kan je alles delen wat je wilt. Een foto van jezelf, je hobby’s, je werk, je huisdieren, je social media kanalen, etc.

Conflict oplossing

Mocht er (eventueel achter de schermen) conflict ontstaan of is er iets gebeurd waarbij jij je niet op je gemakt voelt? Maakt niet uit hoe groot of klein het incident was. Neem dan zeker even contact op met een @Mod

18+ content alleen in 18+ kanalen

Er zijn minderjarige mensen en mensen met seksuele trauma aanwezig in deze groep. Daarom willen we je vragen om alle 18+ gerelateerde content ALLEEN in de 18+ groep te bespreken. 

Doorvertellen info niet toegestaan

Omdat er soms vertrouwelijke dingen gedeeld worden in deze server, willen we je vragen om niks wat iemand hier vertelt door te vertellen aan mensen buiten de server zonder toestemming van de desbetreffende persoon. Ook is doxing niet toegestaan (Klik hier voor meer info over doxing). Laten we Friendship Bubble een veilige plek maken!

Verkoop en reclame maken niet toegestaan

Het is niet toegestaan om reclame te maken of dingen te verkopen in deze server. Ook mag je mensen niet via privé-berichten benaderen met diezelfde doeleinden. 

Wil je dat we een uitzondering maken voor bijvoorbeeld je Etsy winkelje of je crowdfunding actie, stuur Lauri dan een privébericht en dan laat zij weten of je het mag posten. 

Triggerende content

We begrijpen dat sommige onderwerpen triggerend kunnen zijn. Daarom moedigen we het gebruik van trigger warnings bij onderwerpen die voor een grotere groep mensen triggerend kan zijn aan. Dat doe je als volgt:

1. Je plaats bovenaan het bericht met gevoelige content “TW + het onderwerp”

(Bijvoorbeeld TW afvallen, TW seks, TW pesten, TW geweld, TW racisme, TW fatfobia, TW diet culture, TW flitsend beeld)

2. De gevoelige content plaatst je met een spoiler filter. Dit doe je door twee verticale streepjes || vooraan en achteraan de triggerende content te zetten . Dit zorgt ervoor dat de content die triggerend is, pas zichtbaar wordt wanneer iemand erop klikt. Hierdoor kan niemand per ongeluk iets zien. 

Verder willen we je ook vragen om trigger gevoelige content zoveel mogelijk alleen in onze trigger warning kanalen te bespreken. Hierdoor blijven alle andere kanalen een veilige plek voor leden die trigger gevoelig zijn.

Diet culture niet toegestaan

Deze server heeft een hele hoop leden met een eetstoornis en is daarom diet culture vrij. Dit betekent dat het in deze server niet toegestaan is om: 
- Afvallen als doel te bespreken 
- Gewicht te benoemen 
- Eten als goed/fout of gezond/ongezond te bestempelen 
- Overmatig sporten om een bepaald gewicht te behalen te bespreken. 
- Diëten waarbij afvallen het doel is te bespreken. 
- Overgewicht als ongezond of negatief bestempelen. 
- Dun zijn als beter bestempelen. 
- Voedingswaardes zoals calorieën benoemen. 
- Iemands uiterlijk te beoordelen. 
- Jezelf of anderen fat shamen 

Verder willen we je vragen dat wanneer je over aankomen en afvallen door ziekte etc praat, dat je hiervoor de Trigger Warning regels gebruikt.

Als je bericht over aankomen, afvallen, gewicht of soortgelijke onderwerpen wilt bespreken in de groep, stuur je Lauri een privebericht. Zij kijkt dan met je mee of je bericht trigger vrij is. Alleen na haar toestemming, kan het bericht in de groep gedeeld worden. 

Gatekeeping niet toegestaan

Gatekeeping is wanneer iemand vindt dat diegene kan beslissen wie er wel en niet bij een bepaalde community en/of identiteit hoort. Vaak komen daar allerlei extra regels bij kijken die niet veel te maken hebben met de originele richtlijnen van een community of identiteit. 

Personen verwijderen

Friendship Bubble is ten allen tijden gemachtigd om personen die de veiligheid of sfeer van Friendship Bubble naar beneden halen te verwijderen uit de groep. Ook worden personen die de regels niet naleven verwijderd uit de groep.

Medisch advies geven niet toegestaan

Ieder persoon en ieder lijf is anders. Wat voor de ene persoon werkt, hoeft niet te werken voor de andere persoon. En als iets bij jou niet gewerkt heeft, betekent dat niet dat het voor niemand gaat werken. Daarom willen we je vragen om geen medisch advies te geven aan andere leden. Je mag natuurlijk wel je persoonlijke ervaring geven bij verschillende behandelingen, maar dan dus echt alleen vanuit eigen ervaring.

Voorbeeld:
Wel toegestaan: "Ik had baat bij glutenvrij eten"
Niet toegestaan: "Je zou er goed aan doen om glutenvrij te gaan eten"
Wel toegestaan: "Die behandeling hielp mij niet"
Niet toegestaan: "Die behandeling moet je niet doen"
Wel toegestaan: "Ik hoorde van een vriendin dat ze die arts fijn vond"
Niet toegestaan: "Als je beter wilt worden, moet je naar die arts gaan"